COPYRIGHTS 2005 MASAKAZU AKAGI. ALL RIGHTS RESERVED.